Sökning: "Chronic Fatigue Syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Chronic Fatigue Syndrome.

 1. 1. Erfarenheter av att leva med myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom : - En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joanna Hayes; Isabelle Borrbring; [2023]
  Nyckelord :Experience; Literature study; Myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome; Patient perspective; Erfarenheter; Litteraturstudie; Myalgisk encefalomyelit kroniskt trötthetssyndrom; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken till uppkomsten av myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom är inte helt utredd men vanligtvis debuterar sjukdomen efter en infektionssjukdom, exponering av miljögifter eller vid stress och större livshändelser. Symtomen är många och svårighetsgraden varierar. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutisk behandling vid kroniskt trötthetssyndrom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Johanna Kauppinen; [2022]
  Nyckelord :Fysioterapeutisk behandling; kroniskt trötthetssyndrom;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagsläget finns ingen behandling som botar kroniskt trötthetssyndrom. Behandlingen som finns syftar till att lindra symptom och lära sig hantera sjukdomstillstillståndet. Icke farmakologiska behandlingsmetoder har visat sig vara mer effektiv än farmakologiska. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av kontakten med vården bland patienter med Ehlers-Danlos syndrom – En kvalitativ intervjustudie

  L3-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Johan Wallström; Love Stalfors; [2021]
  Nyckelord :Patientupplevelser; vårdkvalitet; vårdkontakt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) is a hereditary disease that affects the connective tissue of the body. Common symptoms include stretchy and frail skin, hypermobility, joint pain and chronic fatigue, although the disease is associated with many more symptoms. Because of this, the disease often remains un- or misdiagnosed. LÄS MER

 4. 4. "Vad jag än gör så kostar det..." : Upplevelsen och erfarenheten av ansträngningsutlöst försämring hos personer med Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom: En empirisk studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vedije Dardani; Sara Lindgren; Evelina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Lifeworld; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome ME CFS ; Post-Exertional Malaise PEM ; Ansträngningsutlöst försämring PEM ; Blogg; Livsvärdsteorin; Myalgisk encefalomyelit kroniskt trötthetssyndrom ME CFS ;

  Sammanfattning : Inledning: Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kännetecknas som en inflammation i hjärna och ryggmärg och karakteriseras framför allt av ihållande utmattning. Sjukdomen är ingen kultursjukdom eller lokal företeelse utan den förekommer i diverse åldrar, länder och sociala grupper. LÄS MER

 5. 5. “Jag har fått montera ner hela mitt liv för att sedan bygga upp det igen” - En kvalitativ intervjustudie om ME/CFS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Filippa Axelsson; Emma Uhrbom; [2021]
  Nyckelord :ME CFS; PEM; aktivitet; arbetsterapi; vanor; rutiner; förändring; utförandekapacitet; identitet; roller; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i samband med kraftiga virusinfektioner. ME/CFS kan förändra individens förmåga att utföra aktiviteter i vardagen och möjligheter att upprätthålla vanor och rutiner, dock saknas det kunskap om personernas egna upplevelser. LÄS MER