Sökning: "Chronic Heart Failure"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Chronic Heart Failure.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet : En despkriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Bodin; Amanda Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Chronic Heart Failure; Daily life; Experience; People; Dagliga livet; Kronisk hjärtsvikt; Personer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Höijer; Sofia Lund; [2019]
  Nyckelord :experience; heart failure; literature review; patient perspective; person centered care; hjärtsvikt; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 2 % av Sveriges befolkning lider av hjärtsvikt, vilket motsvarar cirka 200 000 personer. Globalt är 26 miljoner människor drabbade av hjärtsvikt. Hjärtsvikt har en större inverkan på livskvaliteten än många andra kroniska sjukdomar. Patienterna påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever sjuksköterskor att samtala med döende patienter inom palliativ vård?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Baraa Muhammad; Hiba Mohsen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor ; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsen (2016) avlider varje år mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige. Utav dessa personer behöver 70000–75000 palliativ vård i någon form. Den palliativa vården grundas på ett förhållningssätt som har till syfte att förbättra livskvaliteten för patienter. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en kronisk sjukdom-hjärtsvikt : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrica Igelström; Emma Kalebsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Needs; Heart failure; Experiences; Systematic literature study; Qualitative; Behov; Hjärtsvikt; kvalitativ; systematisk litteraturstudie; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Heart failure is a chronic disease, when a person is diseased, this also affects family, friends and the network around the person. Heart failure varies greatly related to day shape. Difficulties for families to understand the disease and its course of action are described. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelse av hur livskvaliteten kan påverkas av behandling med läkemedlet Simdax® vid kronisk hjärtsvikt : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Backlund; Maria Gitzia; [2019]
  Nyckelord :Quality of life; Simdax®; Chronic heart failure; Treatment; Livskvalitet; Simdax®; Kronisk hjärtsvikt; Behandling;

  Sammanfattning : Kronisk hjärtsvikt är en progressiv och allvarlig sjukdom och har symtom som påverkar personernas livskvalitet negativt. Försämring i hjärtsvikt medför en ökad mortalitet samt återinläggningar på sjukhus. De vanligaste symtomen som uppstår är bland annat dyspné, trötthet och ödem. LÄS MER