Sökning: "Chronic pain"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden Chronic pain.

 1. 1. Patientupplevelser av kronisk bäckenbottensmärta - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlie Gleasure; Yiqiao Zhao; [2022]
  Nyckelord :Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain; Experience; Men; Qualitative Study; Women; Kronisk Prostatit Kronisk Bäckenbottensmärta; Kvalitativ Studie; Kvinnor; Män; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning om kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (CP/CPPS) visar brist på behandlingsalternativ som adekvat lindrar symtomen. Män och kvinnor med diagnosen CP/CPPS upplever vanligtvis ett långvarigt symtomförlopp som uppkommer både fysiskt och mentalt. LÄS MER

 2. 2. Self-care experience of adult patients with chronic pain : -A descriptive review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yu Qianhong; Chen Qixian; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Patients with chronic diseases were troubled by diseases for a long time, not only physically but also psychologically and in many aspects. More and more people realized that self-care play a very important role in patients with chronic diseases. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av sociala aktiviteter vid långvarig smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Alina Batalova; Ida Sjölander; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsförmåga; långvarig smärta; sociala aktiviteter; aktivitetsbalans; roller; relationer; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Långvarig smärta är ett komplext men vanligt sjukdomstillstånd. Den stora påverkan på det vardagliga livet medför konsekvenser i aktivitetsförmågan samt de sociala aktiviteterna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Hagström; Rebecca Arkell; [2022]
  Nyckelord :Endometriosis; Women’s experiences; Normalization; Pain; Endometrios; Kvinnors upplevelser; Normalisering; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, vilket kan medföra symtom som kronisk smärta i buken, dysmenoreé och dyspareuni. LÄS MER

 5. 5. Styrketräning som behandling för patienter med långvarig ländryggssmärta : En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carl Bidebo; Carl Bidebo; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; biopsychosocial; physical therapy; rehabilitation; Beteendemedicin; biopsykosocial; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Background: Chronic low back pain (CLBP) is common in primary care worldwide. A patient-centered biopsychosocial approach has been shown to be effective for treatment of CLBP. Research has shown that strength training can reduce pain, increase function, increased self-confidence as well as counteract fear of movement. LÄS MER