Sökning: "Church Fathers"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Church Fathers.

 1. 1. Peter Halldorfs spiritualitet som den speglas i hans egna böcker : Utveckling, influenser och förändring

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Björne Erixon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a historical investigation of the Christian spirituality of a Swedish Pentecostal author, pastor and Retreat leader, Peter Halldorf. His books from 1984 to 2019 were investigated, using three categories; doctrines (beliefs), practices and affections. LÄS MER

 2. 2. Kyrkofäder, reformatorer och ”ofromma oxförare” - Bruket av kyrkofäderna i polemik gentemot kalvinism och romersk katolicism i Sverige 1527-1604

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anders Lundberg; [2012]
  Nyckelord :Church Fathers; Reformation History; Polemics; Lutheranism; Calvinism; Roman Catholicism; Olaus Petri; Laurentius Petri; Abraham Angermannus; Olaus Martini; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the writings of Swedish theologians during the Reformation era, there are many references to the Church Fathers, such as Augustine, Tertullian, Ambrose and others. This essay examines, through a descriptive method, the use of the Church Fathers in polemic writing against Roman Catholicism and Calvinism during significant theological conflicts in Swedish Reformation history (1528-1604). LÄS MER

 3. 3. MUSIK TILL GUDS ÄRA - SYNDIGT ELLER GOTT? : En studie av kvinnors musicerande i den tidigkristna kyrkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Erika Lindgren; [2005]
  Nyckelord :Early Christian music; Early christianity; Female music making; Antiquity; Church fathers; Liturgy; Hymn.;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate and discuss the possibility for women in the early Christian church to make music, which in the ancient Roman society was something complicated. Afemale musician was looked upon as decadent and dissolute. LÄS MER