Sökning: "Cia Hellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cia Hellström.

  1. 1. The Instant Air Force : The Creation of the CIA’s Air Unit in the Congo, 1962

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Leif Hellström; [2006]
    Nyckelord :Congo; CIA; Cold War; Aviation; Para-military; Mercenaries; USA; Africa;

    Sammanfattning : .... LÄS MER