Sökning: "Cie Rosenqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cie Rosenqvist.

  1. 1. Ett fett ansvar - Sjuksköterskans metoder för att ge stöd vid en viktreducerande livsstilsförändring

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Cie Rosenqvist; Stina de Frumerie; [2013-04-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : År 2009 klassades 10 – 12 % av Sveriges vuxna befolkning som överviktiga eller feta, en siffra som stadigt ökar. Fetma och övervikt kan leda till följdsjukdomar så som diabetes typ 2,hjärt- kärlsjukdomar, infertilitet, cancer m.fl. LÄS MER