Sökning: "Cilla Lindblom Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cilla Lindblom Larsson.

 1. 1. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna Måhl; [2007]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; elevvårdskonferens; institutionella samtal; asymmetri; obalans i samtal; härskartekniker; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att det rimmar illa med vad styrdokumenten avser - samtalen är inte dialogiska eller demokratiska och man pratar inte om kunskapsutveckling utan om upp-förande. LÄS MER

 2. 2. En stuide om utvecklingssamtal i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Cilla Lindblom Larsson; [2002]
  Nyckelord :utvecklingssamtal grundskola; styrdokument; omdömmen; jämlikhet; demokrati; lärande; kommunikation; upplevelser; uppfattning; makt; metalärande;

  Sammanfattning : Stuiden fokuserar på utvecklingssamteln i grundskolan. Syftet är att undersöka elevers och lärares upplevelser och uppfattningar om utvecklingssamtalen i förhållande till de statliga styrdokumentens ambitionsnivåer vid en grundskola i en mellanstor skånsk kommun. .. LÄS MER