Sökning: "Cinematography"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Cinematography.

 1. 1. Visuellt inbjudande bilder : En analys av Roger Deakins filmfoto i filmen Blade Runner 2049

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Carl Careborg; [2020]
  Nyckelord :Filmfoto; Djup; Bildanalys; Roger Deakins; Bildkomposition; Ljussättning; Blade Runner 2049;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur filmfotografen Roger Deakins komponerar och ljussätter bilder för att skapa djup och trovärdighet i ett tvådimensionellt medium. Teori kring förmedlande av djup, form, textur samt separation används i en analys av utvalda bilder från filmen Blade Runner 2049 (2017). LÄS MER

 2. 2. Establishing and Evaluating Cinematography Principles in a Third Person Computer Game

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bhat Nathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the computer game industry continues to develop, there is a growing demand for games to look as aesthetically pleasing as possible. Because of this, use of cinematographic principles in computer games has become commonplace. LÄS MER

 3. 3. “Having a vagina doesn’t stop me from believing that my balls are bigger than yours” : en kvalitativ studie om kvinnorna i TV-serien Suits

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Sundström; Johanna Kaisäter; [2020]
  Nyckelord :Female representation; Television series; Stereotypes; Gender; Feminism; Kvinnlig representation; Tv-serie; Stereotyper; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Historically, women have been given significantly less space than men on the TV screen andtheir roles have often been secondary to men's. The woman's role has often been a passive supporting role alongside the man's main role that drives the action forward (Greene, 2010, ss.1066–1071). LÄS MER

 4. 4. Contaminated and Scarred: An Exploration in the Landscapes and Narratives of the Anthropocene

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Laura Pietilä; [2020]
  Nyckelord :Landscape; Contamination; Toxicity; Narrative; Environmental Justice; Ecology; Visuality; Bikini Atoll; Teckomatorp;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore and analyse narratives around toxic and scarred landscapes. The aim of the thesis is to understand human views and experiences of anthropogenic environments through narratives of contamination and toxicity. Some concepts used throughout the thesis are landscape, heritage, ghost, and trauma. LÄS MER

 5. 5. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER