Sökning: "Cinnarizine"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Cinnarizine.

  1. 1. Fused deposition modeling of API-loaded mesoporous magnesium carbonate

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

    Författare :Andreas Abdelki; [2020]
    Nyckelord :Additive manufacturing; 3D-printing; Fused deposition modeling FDM ; Fused filament fabrication FFF ; Drug delivery; Amorphous drugs; Mesoporous magnesium carbonate; Upsalite; Cinnarizine; Hydroxypropyl cellulose HPC ; Hydroxypropyl methylcellulose acetate succinate HPMCAS ; Klucel ELF; AquaSolve LG;

    Sammanfattning : In this thesis, the incorporation of drug loaded mesoporous magnesium carbonate as an excipient for the additive manufacturing of oral tablets by fused deposition modeling was investigated. Cinnarizine, a BCS class II drug, was loaded into the pores of the mesoporous material via a soaking method, corresponding to a drug loading of 8.68 wt%. LÄS MER