Sökning: "Circuit Switched"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Circuit Switched.

 1. 1. A Study on Interface Circuits for Piezoelectric Energy Harvesting

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Tang Honghao; [2018]
  Nyckelord :interface circuit; PEH system; switch;

  Sammanfattning : A piezoelectric energy harvesting (PEH) system can harvest electrical energy from ambient vibration energy. In a PEH system, the interface rectifier circuit is critical because it converts AC from the output of piezoelectric harvester to DC that can power the load. LÄS MER

 2. 2. Time Synchronization for Ethernet Communication based Line Differential Protection

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Surya Seetharaman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the industrial manufactures and designers of Power Substation Automation ProtectionControl products are under pressure regarding the existing communication architecture ofthe Line Dierential Protection Application. Currently the widely used technologies includeSONET/SDH which are circuit switched networks, that are no longer predominant. LÄS MER

 3. 3. Systemanalys av eldistributionssystem på Preemraff Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Mattias Carlsson; [2017]
  Nyckelord :elnät; distributionsnät; systemanalys;

  Sammanfattning : På uppdrag av Preemraffs teknikavdelning har en systemanalys av Preemraff Göteborgs eldistributionssystem genomförts. Arbetet består av två delar, och dess huvudmål är att få en förbättrad kännedom av anläggningens aktuella status. LÄS MER

 4. 4. Intermittent strömförsörjda anläggningar : En praktisk lösning för lågförbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Strandberg; [2017]
  Nyckelord :UPS; energilagring; tunnelbelysning; rörelsevakter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts tillsammans med Umeå Energi och behandlar ett av deras kunders problem. En specifik gång- och cykelvägstunnel har varit ämne för klagomål från allmänheten på grund av att dess belysning släcks under dagtid. Under vissa perioder på dygnet upplevs tunneln som mörk och otrygg. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a Set of TCP Features over Narrowband Radio Bearer for Train Communication

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Pajtim Buzolli; Jakub Tadeusz Mucha; [2016]
  Nyckelord :TCP; TCP Features; Circuit Switched; GSM-R; Packet Switched; GPRS; Train Communication; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An engineering approach to the evaluation of the TCP as a narrowband bearer for short messages in the low latency train-trackside communication scenario is described in this report. The project was developed in cooperation with Bombardier Transportation Sweden AB as a part of the “ETCS over GPRS” venture. LÄS MER