Sökning: "Circular economy"

Visar resultat 1 - 5 av 763 uppsatser innehållade orden Circular economy.

 1. 1. Klädproduktion av gamla textilier i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Makrous; Julia Rasch; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur cirkulär ekonomi kan implementeras in i klädindustrin med fokus på stickade och virkade textilier. Detta genom att studera hur direkt återproduktion av kläder i konsumentbutik skulle se ut, med att ta inspiration från ett redan befintligt koncept. LÄS MER

 2. 2. Convivial Construction

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hannah Sheerin; [2023]
  Nyckelord :circular economy; material culture; the rural; collective living; contemporary vernacular;

  Sammanfattning : This thesis sits at the relationship between an architecture, and the landscape that produces and is produced by that architecture, recognising that the way we build is often profoundly damaging to the land and its inhabitants, not only at the site of construction but across a vast network of extraction, transportation and processing. We need a new material culture that rethinks of the built environment as an extension of the wider ecosystem and social context, able to be maintained in good health through a symbiotic, seasonal and regenerative cycle of matter and energy. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär och hållbar konsumtion – det ska vara lätt att göra rätt : En kvalitativ studie om Generation X attityder och beteende till second hand produkter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Vanessa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gen X; Second hand; Green marketing; Circular economy; Sustainability; Gen X; Second hand; Grön marknadsföring; Cirkulärekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är viktig för att stävja ohållbar utveckling i dagens samhälle. Konsumenter idag vill konsumera mer hållbart, men deras positiva attityder till miljön överförs inte alltid till deras beteenden. LÄS MER

 4. 4. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nadia Andersson; [2023]
  Nyckelord :Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Sammanfattning : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. LÄS MER

 5. 5. Hållbara byggmaterial - fallstudie på byggskivor av återvunnet avfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gina Hvarfvenius; Sebastian Lind; [2023]
  Nyckelord :Euroclass; ConeTools; Sustainability; Green Building Materials; Reaction to Fire; Circular Economy; Upcycling; Reuse; LCA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction sector is a large contributor to carbon dioxide emissions each year, and if the Swedish target for carbon dioxide emissions is to be reached by 2045, something must be done. This case study investigates if there are any sustainable building materials on the market which is made from recycled materials. LÄS MER