Sökning: "Circular economy"

Visar resultat 1 - 5 av 965 uppsatser innehållade orden Circular economy.

 1. 1. An Analysis of E-Waste Collection Across Countries

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Felix Liljhagen; Aron Rehnberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In line with technological development, electronic waste has become the world's fastest-growing waste category, increasing three times faster than the world's population. Although e-waste legislation covers about 66% of the world's population, the global recycling rate for e-waste is only 20%. LÄS MER

 2. 2. Closing loops, opening minds. The role of social capital for knowledge sharing relationships in circular value networks.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jacopo Angeloni; Isak Axelson; [2024]
  Nyckelord :Social capital; Knowledge sharing; Circular economy; Value networks; Glass recycling;

  Sammanfattning : In the wake of the threats of climate change and natural resource depletion, an increasing number of companies are aligning their strategies and operations with the concept of the circular economy. The circular economy transition can be enabled by companies adopting novel circular business models, embracing collaboration and knowledge sharing between partners in broad circular value networks. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi som ekomodernism - En tematisk analys av Sveriges politiska vision om en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Embla Hölttä; [2024]
  Nyckelord :Ecological modernisation; degrowth; circular economy; decoupling; rebound effect; green capitalism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Circular economy has lately gained popularity as a way of dealing with environmental issues. It is a widely defined term and primarily used by companies and states that wish to keep expanding economically while protecting the environment. LÄS MER

 4. 4. Scaling up and down with circular economy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ríkardur Már Ellertsson; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; home ownership; design for disassembly; Flexible construction; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project commences with a personal reflection. I, the author, find myself on the verge of completing my academic journey and embarking on the pursuit of an independent life. This involves securing employment and establishing a place to call home, with the ultimate goal of starting a family. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot en hållbar hantering av vatten och avlopp i en urban miljö år 2070, under ett förändrat klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Lisa Lundgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar hantering av vatten och avlopp (VA) är avgörande för att skydda miljön och människors hälsa. Ansvaret kan dock inte enbart läggas på VA-sektorn, utan hela samhället behöver vidta åtgärder för att hantera utmaningar relaterade till befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar. LÄS MER