Sökning: "Circular economy"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden Circular economy.

 1. 1. The Innovative Swap System - A contingent valuation study on joining a swap system with sustainable cups

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Pontus Meier; Fanny Thulin; [2020-03-03]
  Nyckelord :Sustainability; Contingent Valuation Method; Willingness to Pay; Theory of Planned Behaviour; Circular Economy; Disposable Cups; Reusable Cups;

  Sammanfattning : Although awareness of the problems caused by disposables is increasing, it is not well known that recycling of paper cups is difficult. Consequently, billions of cups end up in landfills every year. LÄS MER

 2. 2. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 3. 3. Towards a circular business model in the plastic packaging sector : a case study of Trioplast Industries AB

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tahsin Ferdous Khan; [2020]
  Nyckelord :circular economy; closing the loop; innovation; recycled materials; sustainability;

  Sammanfattning : Plastic packaging, a commonly used material across several industries and consumers. It is characterized for being affordable, versatile, durable and its high strength to weight ratio makes it a perfect fit for packaging material. However, this useful material also causes negative impacts on the environment, society and economy. LÄS MER

 4. 4. Framtida återvinning av solcellspaneler i Sverige – en kvantitativ analys och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ouchterlony; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solpaneler; kritiska metaller; materialintensitet; resurseffektivitet; metallåtervinning; kretslopp; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, the amount of solar power has increased and so has the amount of installed solar panels. The purpose of this paper is to analyze the current state of knowledge about the handling and future recycling of the obsolete solar panels, originally installed between 2009 and 2018. LÄS MER

 5. 5. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Viktor Holfve; [2020]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. LÄS MER