Sökning: "Circular economy"

Visar resultat 1 - 5 av 444 uppsatser innehållade orden Circular economy.

 1. 1. Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries for energy storage applications in public buildings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Gris Trillo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the accelerated tendency of renewable energy penetration in the electricity grid, energy storage becomes a crucial asset for matching generation and demand. The growth of energy storage systems requires adequate new policies and regulatory frameworks. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i den cirkulära ekonomin : Förväntade skillnader mellan storstad och landsbygd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Bane; Ida Bromarker Garcia; [2021]
  Nyckelord :circular society; urban; rural; 2030 Agenda; cirkulärt samhälle; urban; rural; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Den svenska strategin för att implementera en cirkulär ekonomi avser att stödja Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dock kritiserar den akademiska litteraturen konceptet cirkulär ekonomi för bristande inkludering av social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 4. 4. Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Robert Kuch Wesolowski; [2021]
  Nyckelord :circular economy; service design; human-centered design; design principles; white goods; cirkulär ekonomi; tjänstedesign; människocentrerad design; designprinciper; vitvaror;

  Sammanfattning : I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. LÄS MER

 5. 5. Development of method for early fault detection in small planetary gear sets in nutrunners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Maskinelement

  Författare :Joakim Stenudd; [2021]
  Nyckelord :Condition monitoring; predictive maintenance; planetary gear; signal analysis; product development; fault detection; circular economy;

  Sammanfattning : The objective of this thesis work was to develop a method to detect early damage on small planetary gear sets that are installed in Atlas Copco nutrunners. The project has gone through several stages of product development, from idea to working product and signal analysis. LÄS MER