Sökning: "Cirkulär affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Cirkulär affärsmodell.

 1. 1. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 2. 2. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 3. 3. Transition Towards More Circular Manufacturing Systems : The prerequisites for a successful progression with the support of Industry 4.0

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Maryam Sharifzad; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Industry 4.0; Digital Technology; Circular Manufacturing Systems; Prerequisites; Successful Transition; Cirkulär Ekonomi; Industri 4.0; Digital Teknik; Cirkulära Tillverkningssystem; Förutsättningar; Framgångsrik Övergång;

  Sammanfattning : As the awareness of the impact of human activities on the environment, economy, and society has been brought to spotlight during the last decades, sustainable development has gained ever-increasing attention around the world. While industrial revolutions are critical for the efficiency of meeting customer needs, it is also crucial to address and reverse the depletion of Earth’s resources. LÄS MER

 4. 4. Se värde i avskräde : Cirkulär ekonomi i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ramona Axelstorm; Sigrid Stallgård; [2022]
  Nyckelord :building industry; building materials; circular business model; circular economy; closed-loop supply chains; Sweden; byggbranschen; byggmaterial; cirkulär affärsmodell; cirkulär ekonomi; omvända leveranskedjor; Sverige;

  Sammanfattning : Det finns förbättringspotential för att öka den cirkulära ekonomin i Sverige, som idag är 3,4 procent. Återbruk av byggmaterial i byggbranschen är en åtgärd, som genererar till en cirkulär förbättring. LÄS MER

 5. 5. Finansiella förutsättningar för cirkulära affärsmodeller i små- och medelstora företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linus Kallberg; Jakob Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Circular business model; SME; financing; financial implications; Cirkulär affärsmodell; SMF; finansiering; finansiella implikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från en linjär till cirkulär ekonomi är något som har adresserats på en global nivå. SMF står för 56% av den svenska sysselsättningenoch är därmed en stor faktor i den svenska omställningen till en cirkulär ekonomi. LÄS MER