Sökning: "Cirkulära affärsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Cirkulära affärsmodeller.

 1. 1. Utformning av cirkulära affärsmodeller i startups - En explorativ undersökning utifrån två perspektiv och det nystartade företaget Kitchenware by Tareq Taylor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Rönnerman; Karin Martinsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Startups; Cirkulära affärsmodeller; Konsumenter; Faktorer;

  Sammanfattning : Ohållbar konsumtion och produktion påverkar såväl dagens som framtida generationer då vi idagsläget brukar mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart enligt de planetära gränserna.För att komplettera tidigare forskning som pekar på en alltför långsam omställning till en mercirkulär ekonomi, behövs ytterligare studier som granskar nästa generations företag somgrundar sina affärsidéer på cirkulära koncept. LÄS MER

 2. 2. Länge leve möblerna - En kvalitativ studie om hur den svenska möbelbranschen arbetar med strategier för cirkulära affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ekman; Julia Stenmark; [2020-07-01]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Strategi; Affärsmodell; Cirkulär affärsmodell; Möbelbranschen; Circular Economy; Strategy; Business model; Circular Business model; Furniture industry;

  Sammanfattning : Background: The linear economy is based on the assumption that products are beingproduced, consumed, used and then disposed as waste. The industrialization was fueled bythis economy, which has shown to be highly unsustainable. LÄS MER

 3. 3. Circular economy policy barriers: : An analysis of legislative challenges in white goods and automotive industry within the EU

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shadi Shams; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; policy; legislative barriers; remanufacturing; service-based; white goods; automotive; Cirkulär ekonomi; policy; lagstiftningsbarriärer; återtillverkning; tjänstebaserad; vitvaror; fordon;

  Sammanfattning : Increased consumption, depletion of natural resources and sustainability concerns have challenged the conventional linear model of production, consumption and disposal of products. Circular economy (CE) has become one of the most popular paradigms that can contribute to economic growth and concurrently satisfy sustainability ambitions. LÄS MER

 4. 4. Business Model Innovations and Sustainability Transitions : The Case of Circular Business Models in the Fashion Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Riku Salmi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Business Model; Innovation; Fashion; Multi-Level Perspective; Clothing Resale;

  Sammanfattning : The concept of circular economy has gained a lot of interest among both researchers and practitioners. Moving from the traditional linear “take, make, disposal” resource management approach towards circular economy principles that aim to keep resources in a loop of usage is considered to be a possible way for material-intensive industries to decouple economic growth from environmental constraints. LÄS MER

 5. 5. Kalkylering vid funktionsförsäljning : Två fallstudier på tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sandra Jörnklev; Nathalie Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Functional sales; PSS; costing; LCC; ABC; Circular Business Models; Funktionsförsäljning; PSS; kalkylering; LCC; ABC; cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Bakgrund: Funktionsförsäljning är en affärsmodell som vuxit sig stark på senare år som följd av ett ökat intresse kring cirkulär ekonomi. Trots detta finns det ingen kalkyl utformad för att spegla den nya verklighet som funktionsförsäljning medför. LÄS MER