Sökning: "Cirkulära affärsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Cirkulära affärsmodeller.

 1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi : Företags motivation till en cirkulär affärsmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mimmi Larsson; Josefine Saulo; [2019]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; motivation; drivers; shareholder theory; stakeholder theory; self-determination theory; cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; motivation; drivkraft; aktieägarteori; intressentteori; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världsekonomin har länge präglats av en linjär ekonomi, ett system som inte är hållbart och ett hot mot en framtida stabil ekonomi. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som ett mer hållbart alternativ. LÄS MER

 3. 3. Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; Organizational culture; Sustainable leadership; ReSOLVE; Agenda 2030; Circular business models; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Organisationskultur; Hållbart ledarskap; ReSOLVE; Agenda 2030; Cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka utmaningar organisationskulturen bidrar till vid arbetet med cirkulära affärsmodeller.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med en induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. The Goods of Today are the Resources of Tomorrow : En kvalitativ studie om hur leverantörer och samarbetspartners är involverade i verksamheters hållbarhetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josephine Ganfjord; Hanna Johansson; Klara Kindahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att beskriva hur leverantörer och samarbetspartners är involverade i verksamheters cirkulära affärsmodeller och styrning mot cirkulär ekonomi. Vidare syftar studien till att redogöra för på vilket sätt cirkulära affärsmodeller stödjer företags arbete. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av Cirkulära Affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Thorén; Annie Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; circular business models; barriers; sustainability; digitalisation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to study how the implementation of circular business models is affected by the barriers and the opportunities of the digitalisation. Methodology: The study is designed as a qualitative case study. Empirical data has been collected through semi structured interviews. LÄS MER