Sökning: "Cirkulära affärsmodellskanvasen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cirkulära affärsmodellskanvasen.

  1. 1. Affärsmodeller i en Cirkulär Ekonomi : En studie om företags framtida möjligheter och utmaningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Ellinor Johansson; Tove Edlund; [2018]
    Nyckelord :Cirkulär ekonomi; affärsmodeller; Cirkulära affärsmodellskanvasen; Implementering; Träbyggnadsfastighet;

    Sammanfattning : Ämnet kring hållbarhet växer sig allt större i vårt samhälle och det finns en ökad medvetenhet om samhällsansvar från företag såväl som konsumenter. Trots detta växer konsumtionen av jordens naturresurser och det finns en antydan till svårigheter med att frångå vårt linjära konsumtionsmönster. LÄS MER