Sökning: "Cissi Aall Flood"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cissi Aall Flood.

  1. 1. Det är så brett så jag vet inte vart jag ska börja

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Cissi Aall Flood; Frida Laursen; [2017]
    Nyckelord :Förskola; Handlingskompetens; Hållbar utveckling; Kunskap; Känslor; Lärande; Miljöundervisning; Normer; Värderingar;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger tolkar och utvecklar arbetet kring begreppet hållbar utveckling utifrån den kunskap de besitter. Teorier om kunskap och hållbar utveckling samt begreppet handlingskompetens är centrala delar i föreliggande studie. LÄS MER