Sökning: "Cissi Halimi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cissi Halimi.

 1. 1. Likhetstecknet – något som blir eller är lika mycket som? : En kvalitativ studie om lärares syn på operationell respektive relationell förståelse av likhetstecknet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cissi Halimi; Irena Jovanovic; [2022]
  Nyckelord :equal sign; introduction; operational understanding; relational understanding; variation theory; likhetstecken; introduktion; operationell förståelse; relationell förståelse; variationsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur eleverna introduceras till likhetstecknet och vilka svårigheter som ligger till grund för att eleverna brister i sin förståelse kring likhetstecknet. Studien utgår från två forskningsfrågor. I studien används en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Språkval i engelskundervisningen : En studie om lärarnas språkval i engelskundervisning i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cissi Halimi; Irena Jovanovic; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; målspråksanvändning; engelskundervisning; engelsklärare; undervisningsspråk; kodväxling; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur lärares språkanvändning ser ut i engelskundervisningen i årskurs 3, i Sverige. Studien bygger på tre forskningsfrågor: hur mycket tre lärare i årskurs 3 kommunicerar på engelska i sin engelskundervisning, vilka strategier och arbetssätt de använder i engelskundervisningen, samt vilka möjligheter och hinder lärarna upplever med att enbart använda det engelska språket i sin engelskundervisning. LÄS MER