Sökning: "City logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden City logistik.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. EFFEKTIVISERING AV LOGISTIKFLÖDET

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Fredrik Shahin; Haya Al-Samarrai; [2018]
  Nyckelord :Logistic; waste; value-creating work; APD-plan; storage areas; Logistik; slöseri; värdeskapande arbete; APD-plan; upplagsytor;

  Sammanfattning : Idag är ett av de mer komplicerade byggprojekten i Sverige i full gång, nämligen ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Orsakerna till detta är bland annat att den tidigare Slussen var i så pass dåligt skick och att Mälarens reglering behöver förändras för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. LÄS MER

 3. 3. En studie av Växjö kommuns hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Waldén; Filip Persberg; Oscar Marklund; Tim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable work; procurement process; Växjö municipality; improvement measures; Hållbarhetsarbete; upphandlingsprocess; Växjö kommun; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Offentlig förvaltning- och upphandling omsätter årligen omfattande summor i Sverige. Totalt spenderas kring 634 miljarder per år av svenska kommuner på inköp och upphandlingar som främst regleras av EU-direktiv och LOU. LÄS MER

 4. 4. Evaluation and assessment of relocation from a city to the outskirts: Case study DHL Gävle (Sweden)

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Haseeb Ahmed Syed; Olanrewaju John Ajifowowe; [2018]
  Nyckelord :Logistics Park in Sweden; Tolvfors; Gävle; Relocation; City Logistics; Efficiency; Business Relocation Model; Advantages of Relocation; Logistik; Omlokalisering; Lager; Effektivitet; Sverige; Gävle;

  Sammanfattning : The ‘City Logistics’ activities are contributing to traffic congestion and accumulating to environmental challenges, such situation has prompted the creation of urban consolidation centre (UCC), as a multimodal logistics park facility in the outskirts. The relocation of business from a city to the outskirts requires the evaluation and assessment of the key factors in order to make the better decisions. LÄS MER

 5. 5. A metaheuristic for vehicle routing problems based on reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Ödling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle routing problem is an old and well-studied problem that arise in last mile logistics. The rapid increase of e-commerce, in particular with an increasing the demand for time scheduled home deliveries on the customer’s terms, is making the problem ever more relevant. LÄS MER