Sökning: "City logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden City logistik.

 1. 1. E-handels påverkan på logistiken i Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nicolas Spiers; Holger Norberg; [2019]
  Nyckelord :returer; logistik; ; e-handel; stadsplanering; transport;

  Sammanfattning : During the last decade e-commerce has boomed. More and more people shop online and decrease their number of visits to physical stores. Since e-commerce, in general, is still an increasing phenomenon the inevitable consequence is an increase in package delivers by different methods. LÄS MER

 2. 2. BYGGTRAFIK OCH LOGISTIK : Förslag på logistiklösningar vid nybyggnation av resecentrum i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joel Olofsson; Mattias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :infrastruktur; resecentrum; logistik; byggtrafik; logistiklösningar; CLC; just in time; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : To take advantage of all buildable ground in city and exploit already existing infrastructure for a more efficient society high demands are therefore placed on logistics around large construction projects. Travel center in Västerås will be raised in the same place as existing buildning, while the business will be operational during the construction and the goal with the project work is to identify and present logistic solutions and evaluate, compare and adapt these to new travel center in Västerås. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Astrid Petersson; Tone Riise Åberg; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; strategiskt inköp; upphandlande myndigheter; upphandling av konsulttjänster; Business and Economics;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling utgör en betydande del av Sveriges statsbudget, och det finns en ambition från nationellt håll att öka det strategiska inköpsarbetet rörande offentlig upphandling. Tidigare akademiska studier inom inköp har dock främst fokuserat på privat sektor, och forskning som syftar till att förklara hur och varför olika upphandlande myndigheter arbetar mer eller mindre strategiskt med inköp saknas. LÄS MER

 4. 4. Reverse last mile within the furniture sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Ingrid Nilsson; Ingrid Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Reverse last mile; Reverse logistics collection; Closed-Loop supply chain; City logistics; Innovation of transportation modes.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Circular business models enables a new life for a product which has reached it end of use. By using circular business models and closing the loop of the supply chain, little raw material needs to be extracted which has significant positive environmental effects and enables a secure supply to resources in the future. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar lönsamhet i nybyggnation? : En fallstudie av studentbostäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Sievert; Anton Engdahl; Anthony Rafael; [2019]
  Nyckelord :Capital budgeting; risk analysis; profitablility; student accommodation.; investeringsbedömning; riskanalys; lönsamhet; studentbostad;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många universitetsorter i Sverige lider av bostadsbrist gällande studentbostäder och utöver detta tycker många fastighetsbolag att det är problematiskt att generera lönsamhet i studentbostadsprojekt. Detta är en studie som undersöker ”problemet” med studentbostäder. LÄS MER