Sökning: "Civic education"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Civic education.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Bara för att du inte kan svenska språket så betyder det ju inte att du inte kan : En kvalitativ intervjustudie kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Haglund; [2020]
  Nyckelord :teachers perception; newly arrived pupils; civic education; increased knowledge; interview study; lärares uppfattningar; nyanlända elever; So-ämnena; kunskapsutveckling; intervjustudie;

  Sammanfattning : I skolan ställs mycket höga förväntningar på nyanlända elever, då de förväntas lära det svenska språket parallellt med ämneskunskaper. Många lärare saknar dock kompetens i hur de ska främja nyanlända elever språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapsämnet och en mångkulturell undervisning : Samhällskunskapslärares uppfattningar om arbete med mångkulturell undervisning inom ämnesområdet demokrati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linn Östergren; [2020]
  Nyckelord :Mångkulturell undervisning; demokratiundervisning; samhällskunskap; samhällskunskapslärare; intervju;

  Sammanfattning : Due to the constantly evolving globalization of our societies, it is highly relevant to investigate how the Swedish civics teaching works to educate students into becoming well-functioning democratic citizens, who are well adapted to their multicultural environment. Thereby this study aims to explore five upper secondary school civic teachers’ attitudes towards incorporating multicultural teaching in their mission to provide students with a fulfilling democratic education. LÄS MER

 4. 4. Kompenserar eller förstärker? : Elever om samhällskunskapens betydelse för sitt deltagande i samhällslivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Det är migration och det är på blodigt allvar" : En framinganalys av framställningen av 'den önskvärda migranten' i den svenska riksdagsdebatten under 2015 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Westien; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migration has frequently been debated during the 2010s. The large flow of refugees that came to Europe in 2015 has initiated a debate about migration in Sweden and has been widely discussed both in the Parliament and in households. LÄS MER