Sökning: "Civilsamhälle"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Civilsamhälle.

  1. 1. "Hallå, hör ni mig nu?" : En studie om förutsättningar för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten inom ideella föreningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

    Författare :Simon Åhlström; Sara Vikström Olsson; [2021]
    Nyckelord :Digital transformation; Democracy; Digital maturity; Annual meetings; Non-profit organizations NPO ; Non-governmental organizations NGO ; Digitalization; covid-19; Civil society; Virtual meetings; Digital tools; Digital communication; Digital transformering; Demokrati; Digital mognad; Årsmöten; Ideella organisationer; Digitalisering; covid-19; Civilsamhälle; Digitala möten; Digitala verktyg; Digital kommunikation;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur demokratisk organisering i det svenska civilsamhället har påverkats av den hastiga digitaliseringen i samband med covid-19. Studien är av induktiv karaktär och syftar till att studera förutsättningarna för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten i ideella föreningar. LÄS MER