Sökning: "Claes Ankersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claes Ankersen.

  1. 1. Hot och Våld på Somatiska Akutvårdsmottagningen – Sjuksköterskans upplevelse och hantering

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Claes Ankersen; Ismael Hansson; [2020-06-26]
    Nyckelord :Akutsjukvård; Sjuksköterska; Hot; Våld; Upplevelse; Hantering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett problem som har ökat inom samhället och arbetet de senasteåren. I Sverige är vård- och omsorg ett av de områden som är mest drabbade, vilket tyder påatt även sjuksköterskor påverkas. LÄS MER