Sökning: "Claes Bengtsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Claes Bengtsson.

 1. 1. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 2. 2. Uppfostran som i vilken familj som helst...

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :raising; young people; Key words: institutions; residential care; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Frida Bengtsson Title: Just an ordinary upbringing… A study of the work on institutions for children and young people. Supervisor: Claes Levin Every year social secretaries making decisions about placing children and youths in different kinds of institutions, although research shows that it rarely has any positive effect on the youths. LÄS MER

 3. 3. Interference Cancellation in a Full duplex System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Thomas Ahlström; Claes Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a full duplex system as WCDMA a mobile phone transmits and receives at the same time, but at different frequencies. The transmitted signal will cause interference in the receiver which must be suppressed to not get degraded sensitivity in the receiver. LÄS MER

 4. 4. Polisen & Media : En undersökning om hur polisen använder massmedia för att förebygga brott.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Anders Bengtsson; [2004]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Hur kan polisen använda media för att förebygga brott? Vad får man, som polis, säga till media? Vill media användas som en länk mellan allmänheten och polisen? Polisen kommer allt längre ifrån allmänheten och som en naturlig följd får allmänheten mindre information om polisen och dess arbete. Kan vi använda medierna för att motverka bristen på information till allmänheten? Som poliser kommer vi att ha mycket kontakt med olika medier och vid olika tillfällen. LÄS MER

 5. 5. Panta rhei - analys av dynamiska branscher

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Bengtsson; Camilla Pernvi; [2001]
  Nyckelord :bank; bransch; branschanalys; dynamik; modell; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Panta rhei - analys av dynamiska branscher Författare: Linda Bengtsson, Camilla Pernvi Handledare: Professor Claes Svensson Problemformulering: Med vår uppsats vill vi ge ett bidrag till branschteori genom att utveckla en branschanalysmodell för dynamiska branscher. För att företag ska kunna identifiera dagens och framtidens konkurrenter samt finna lönsamma konkurrenspositioner, finns det behov av ett nytt sätt att se på branscher. LÄS MER