Sökning: "Claes Bergström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Claes Bergström.

 1. 1. RISKPERCEPTION VID INVESTERING I SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN - MÖTER OLIKA INVESTERARE SAMMA RISKER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claes Bergström; Olle Rönningberg; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastigheter kan hållas av olika orsaker, vissa ärver och förvaltar en fastighet innannästa generation tar vid medan andra investerar i rent finansiellt syfte eller kulturelltsyfte. Likaså skiljer sig anledningen till varför man värderar egendomen, det kan varaför att bjuda ut fastigheten på marknaden, för att lägga ett bud på densamma vidnyförvärv eller av rent bokföringsmässiga skäl. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av produktutvecklingen i ett medelstort företag : Förkortning av utvecklingstiden med bibehållen eller förbättrad produktkvalitet

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Claes Stille; Bergström Erik; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar ett helhetsgrepp på produktutvecklingen i ett medelstort svensktföretag, med syfte att reducera projektens ledtider, med bibehållen eller förbättradproduktkvalitet.Företaget är beläget i Stockholm där all produktutveckling sker. LÄS MER