Sökning: "Claes Bergström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Claes Bergström.

 1. 1. RISKPERCEPTION VID INVESTERING I SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN - MÖTER OLIKA INVESTERARE SAMMA RISKER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claes Bergström; Olle Rönningberg; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastigheter kan hållas av olika orsaker, vissa ärver och förvaltar en fastighet innannästa generation tar vid medan andra investerar i rent finansiellt syfte eller kulturelltsyfte. Likaså skiljer sig anledningen till varför man värderar egendomen, det kan varaför att bjuda ut fastigheten på marknaden, för att lägga ett bud på densamma vidnyförvärv eller av rent bokföringsmässiga skäl. LÄS MER

 2. 2. Sverigebilder : En bildanalys av Svenska institutets informationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Sofia Bergström Malm; Elin Otterman; [2009]
  Nyckelord :Svenska institutet;

  Sammanfattning : Svenska institutet är en statlig myndighet vars uppdrag är att sprida en positiv och aktuell bild av Sverige. Detta har enligt dem själva blivit allt viktigare i och med globaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Kundlojalitet en studie av försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anders Melkersson; Maria Bergström; Fredrik Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Loyalty; Customers loyalty; Lojalitet; Kundlojalitet; Försäkringsbranschen; Lojal kund; Relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : SammanfattningAkademi:Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,Mälardalens HögskolaNivå:Kandidatuppsats i Företagsekonomi/Vårtermin 2008Titel:Kundlojalitet, en studie av försäkringsbranschenFörfattare:Maria Bergström, -79ÅkersbergaFredrik Karlsson, -84VästeråsAnders Melkersson, -66VästeråsHandledare:Jonsson, ClaesProblem:Allt fler företag använder sig idag av relationsmarknadsföring för att få lojala kunder. Anledningen är att företagen vill ha lojala kunder då dessa anses vara den mest lönsamma kundgruppen. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av produktutvecklingen i ett medelstort företag : Förkortning av utvecklingstiden med bibehållen eller förbättrad produktkvalitet

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Claes Stille; Bergström Erik; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar ett helhetsgrepp på produktutvecklingen i ett medelstort svensktföretag, med syfte att reducera projektens ledtider, med bibehållen eller förbättradproduktkvalitet.Företaget är beläget i Stockholm där all produktutveckling sker. LÄS MER