Sökning: "Claes Berntsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Claes Berntsson.

 1. 1. Hur påverkar bonusar investeringsstrategin i ett företag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Lundgren; Claes Berntsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det debatteras i media om att bonusar leder till kortsiktighet, att företagsledare medvetet väljer bort långsiktiga investeringar för att uppnå kortsiktiga vinster. Det har också debatterats om huruvida större bonusar till chefer leder till högre lönsamhet för aktieägarna. LÄS MER

 2. 2. Sophisticated Capital Budgeting Techniques – A study of the interaction between the degree of sophistication in capital budgeting techniques and investment horizon of Swedish firms

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Lundgren; Claes Berntsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :Sophisticated capital budgeting techniques; Investment horizon; Short-termism; Hurdle rates; Degree of sophistication;

  Sammanfattning : This paper contributes to the research regarding capital budgeting techniques and its interaction to the investment horizon of Swedish firms. Prior empirical studies have been unable to establish any clear relationship between the degree of sophistication in capital budgeting practices and investment horizon of a firm. LÄS MER