Sökning: "Claes Edman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claes Edman.

  1. 1. Poolhus

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Yvonne Svensson; [2012]
    Nyckelord :Pool house; Poolhus;

    Sammanfattning : I denna rapport redovisas ett examensarbete av Yvonne Svensson i samarbete med Claes Edman, entreprenör.Projektets mål har varit att designa ett poolhus med inredningsförslag till uppdragsgivarens koncept Poolhus/poolskydd som ska vara så pass flexibel att den passar en bred kundgrupp. LÄS MER