Sökning: "Claes Karlson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claes Karlson.

  1. 1. Webbdesign för iPhone

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Claes Sandström; Johanna Hallberg Karlson; [2012]
    Nyckelord :iOS operativsystem; Webbanpassning; Användarvänlighet; Designprinciper; Digital manual;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbete utgår ifrån vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man anpassar av en webbsida till en mobil enhet och de problem som uppstår när en webbsida skalas ner till en låg skärmupplösning. Vi har behandlat användarvänlighet, designprinciper, grafiska element och tekniska aspekter för att svara på problemformuleringen. LÄS MER