Sökning: "Claes Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Claes Larsson.

 1. 1. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Claes Larsson; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Sammanfattning : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Havet är djupt : En komparativ analys av H.C. Andersens och Disneys Den lilla sjöjungfrun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lotta Larsson; [2018]
  Nyckelord :Walt Disney; Disney; H.C. Andersen; Den lilla sjöjungfrun; Adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de adaptioner och/eller de transformationer som skett mellan H.C. Andersens saga Den lilla sjöjungfrun till Walt Disneys filmatisering av Andersens saga, med fokus på intrigerna och karaktärerna. LÄS MER

 3. 3. Skadeförebyggande träningsmetoder mot hamstringsskador inom svensk herrelitfotboll i jämförelse med rekommenderad evidensbaserad forskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Claes Larsson; Oscar Wallén Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :soccer; injury; prevention; sprinting; hamstrings; eccentric exercise; eccentric strength;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this study was to describe the evidence-based research recommendations on injury prevention methods against hamstring injuries among Swedish men's elite team in football. The research-based recommendations was then to be compared with the way Swedish elite football teams work to prevent hamstrings injuries. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett generellt bokningssystem : erfarenheter i projekt i programvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nils Axelsson; Gustaf Brunberg; Andreas Larsson; Claes Lööf; Behnam Sani; Peter Stockman; Filip Strömbäck; Per Wennberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklandet av ett generellt bokningssystem för att tillåta att användare bokartider hos en kund via en webbsida. Systemet ska också ha stöd för att automatiskt kunna generera faktureringsunderlagför att underlätta kundens administration av bokningar. LÄS MER

 5. 5. Valberedningens roll i svensk bolagsstyrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Espelund; Henrik Larsson; Catrin Hagman; [2009]
  Nyckelord :Svensk kod för bolagsstyrning; valberedning; bolagsstyrning; agentteori; resursberoende teori; Swedish Code for Corporate Governance; nomination committees; corporate governance; agency theory; resource dependency theory.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Valberedningens roll i svensk bolagsstyrning. Seminariedatum: 09-06-04. Ämne/kurs: FEKK01, Kandidatuppsats i Företagsekonomi, Corporate Governance, 15 hp. Författare: Ola Espelund, Catrin Hagman, Henrik Larsson. LÄS MER