Sökning: "Claes Rydberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Claes Rydberg.

 1. 1. Egenvårdsråd vid cytostatikabehandling : En jämförande studie mellan öppenvård och slutenvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Bergh; Claes Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; information; cancer; cytostatikabehandling; onkologi; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personer med cancersjukdom har erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - en jämförande studie mellan öppen- och slutenvård. Bakgrund: Personer med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling skall erhålla information om eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras och förebyggas dvs. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av personer med demenssjukdom inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Claes Rydberg; Martin Lundholm; [2013]
  Nyckelord :Demenssjukdom; akutsjukvård; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:När personer med demenssjukdom vårdas inom akutsjukvård utgör de en särskilt utsatt patientgrupp. Olika kontextuella förutsättningar inom akutsjukvården så som korta vårdtider, högt tempo och fokus på den för vårdtillfället aktuella diagnosen kan tänkas försvåra för sjuksköterskan att ge bästa möjliga omvårdnad till dessa personer. LÄS MER