Sökning: "Claes Wennberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Claes Wennberg.

 1. 1. Utveckling av ett generellt bokningssystem : erfarenheter i projekt i programvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nils Axelsson; Gustaf Brunberg; Andreas Larsson; Claes Lööf; Behnam Sani; Peter Stockman; Filip Strömbäck; Per Wennberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklandet av ett generellt bokningssystem för att tillåta att användare bokartider hos en kund via en webbsida. Systemet ska också ha stöd för att automatiskt kunna generera faktureringsunderlagför att underlätta kundens administration av bokningar. LÄS MER

 2. 2. Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal. Proffessionalisering bland partierna i göteborg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Sofia Johansson; Daniel Swedin; [2008-08-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal – professionalisering bland partierna i Göteborg Författare Sofia Johansson och Daniel Swedin Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin Vårterminen 2008 Handledare Bengt Johansson Sidantal 49 + bilaga Syfte Syftet är att undersöka i vilken utsträckning partierna i Göteborg vid valet 2006 bedrev kommunala valkampanjer som kan karaktäriseras som professionaliserade. Metod Kvalitativ metod. LÄS MER