Sökning: "Claeson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Claeson.

 1. 1. Partners upplevelser av att ge stöd vid amning : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Claeson Sörli; Davinia Naranjo García; [2020]
  Nyckelord :Breastfeeding; Partner; Support; Experiences; Midwives; Amning; Partner; Stöd; Upplevelser; Barnmorska;

  Sammanfattning : Amning innebär hälsofördelar för både mamma och barn både på kort och på lång sikt. World Health Organization rekommenderar helamning under barnets första halva levnadsår och delamning till barnet är minst två år gammalt. LÄS MER

 2. 2. ”Effektivitet, för vem?” : Socialarbetare om hur New Public Management påverkar relationen mellan socialarbetare och klient

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Claeson; Elin Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; client relationship; social work; New Public Management; klientrelation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten upplever att organiseringen av arbetet utifrån New Public Managements (NPM) kännetecken påverkar den professionella relationen mellan socialarbetare och klient. För att undersöka detta användes kvalitativa intervjuer med fem respondenter. LÄS MER

 3. 3. Mixing strings of Lithium-Ion and Lead-Acid in parallel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mikael Claeson; [2020]
  Nyckelord :Lithium-Ion; Lead Acid; parallel strings;

  Sammanfattning : The purpose of this survey has been to test and analyse the behaviour of battery systems mixing parallel strings of lithium and lead acid. The underlying theory of why batteries of different chemistries behaves together was investigated in order to understand the resulting tests. LÄS MER

 4. 4. HR-personalens möjligheter till kompetensutveckling- en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Claeson; Janne Arvola; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; HR; HR-personal; organisatoriska förutsättningar och ansvar.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Medarbetarnas kompetens är en viktig del av organisationens utveckling. Att åtgärda medarbetarnas kompetensluckor och hålla den professionella standarden uppdaterad krävs för att organisationer ska kunna möta arbetsmarknadens krav. LÄS MER

 5. 5. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER