Sökning: "Clan"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Clan.

 1. 1. Post Conflict National reconciliation in Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mohamed Abdi Elmi; [2021]
  Nyckelord :Somalia; Reconciliation; Peacebuilding; State-Building; Power-Sharing;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study sets out the understanding of the type of reconciliation approach used in Somalia, the participating leaders’ understanding, attitudes and actions towards the reconciliation as well as the role of civil society involved in the reconciliation in Somalia. the study used a qualitative abductive desk research methodology. LÄS MER

 2. 2. Maintaining an organizational culture during a workforce expansion : A case study at a software product development scaleup

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Josefin Osbjer; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; organizational cultural maintenance; organizational culture development; organizational expansion; workforce expansion; scaleup; Organisationskultur; kulturbevarande; kulturutveckling; organisiell tillväxt; tillväxtföretag; tillväxt av antal anställda; scaleup;

  Sammanfattning : Researchers have already studied organizational culture and expansions of organizations separately. However, the combination of these, how organizational expansion challenges may affect cultural aspects is rare and the niche of this study. LÄS MER

 3. 3. Power-sharing mechanism in post conflict countries : A comparative case study of Iraq and Somalia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Said Qaas; Akon Baker; [2021]
  Nyckelord :Iraq; Somalia; Clan; Ethnic; Power-sharing; Consociationalism; Post-conflict;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate to what extend consociationalism has been adopted in post-war, post-conflict countries that suffer from deep division within their societies. Despite criticisms on whether the mechanism is beneficial in less democratic societies, the tool is strongly recommended for divided multi-ethnic societies as an attempt to solve the tension between conflicted actors. LÄS MER

 4. 4. Ordet klan: positivt, neutralt eller negativt? En analys av klanbegreppet i svensk press

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Dan Blomgren; Emma Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Klan; Diskurs; Media; Etablerade och outsiders; Vi och de andra ; Clan; Discourse; Established and Outsiders; ‘We’ and ‘the others’; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the meaning of the word clan in the Swedish press and social debate in 2020. We have studied how the word clan was used over time and its impact in the newspapers in 2000, 2010, and 2020. We were curious about how the concept clan was presented in the Swedish press. LÄS MER

 5. 5. Professionell logik eller kommersiell logik, varför inte både och? : En studie om revisorns dualitet i sitt vardagliga arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Institutional logic; Profession; Professionalism; Professional logic; Commercial logic; Clan control; Hybrid-professional; Bureaucratic control; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Institutionella logiker; Profession; Professionalism; Professionell logik; Kommersiell logik; Hybrid-professionell; Clan control; Byråkratisk styrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revision har en viktig samhällsfunktion i och med sitt syfte att oberoende granska finansiell information. Det kan i mångt och mycket härledas till professionell logik, med en utgångspunkt i hög kvalitet och expertis i det utförda arbetet. LÄS MER