Sökning: "Clara Ask"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Clara Ask.

 1. 1. Two Point O: Växjö Crisis Edition : Facilitating mindful materialism between humans and more than humans in a society of overconsumption

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Clara Veneziano-Coen; [2020]
  Nyckelord :Caring with; material culture; mindfulness; co-creation; responsive design; interactive design; social sustainability; facilitation; intervention; paradigm shift;

  Sammanfattning : Here we ask ourselves not where objects come from, but investigate our relationship with what lies beneath the material. Within the Two Point O project, in the Växjö Crisis Edition, the practice of Care Biopics evolves. LÄS MER

 2. 2. Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Clara Engman; Linnea Skärdin; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; framework; cognitive bias; automation; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; ramverk; kognitiv snedvridning; automatisering;

  Sammanfattning : Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Bortom betraktandet - att tillgängliggöra en interaktiv naturupplevelse : en gestaltningsundersökning genom exemplet Tyresta nationalpark och naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Moa Hansson Broman; Clara Eckersten; [2013]
  Nyckelord :affordance; design; gestaltning; interaktion; natur; natursyn; naturupplevelse; landskapsarkitektur; loose space; skog;

  Sammanfattning : I examensarbetet har vi i sju steg undersökt vad det innebär att genom gestaltning tillgängliggöra en naturupplevelse där skogen i Tyresta nationalpark och naturreservat fått agera exempel. Undersökningens första steg börjar med att vi uppmärksammar en trend; att med hjälp av arkitektur tillgängliggöra naturen med syftet att denna ska framstå som attraktiv, samt anpassas efter den urbana människans rekreativa önskemål. LÄS MER