Sökning: "Clara Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Clara Eriksson.

 1. 1. Att göra hållbara val åt kunden i livsmedelsbutiken - en konkurrenskraftig fördel?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Brännström; Clara Eriksson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Assortment planning; Lidl; food retail; sustainability; competitiveness; competitive advantage; choice editing; Sortimentsplanering; Lidl; livsmedelsbutiker; hållbarhet; konkurrenskraft; konkurrenskraftig fördel; choice editing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Matindustrin står för 26 procent av de totala växthusgasutsläppen och bidrar till stor skada på vår planet samtidigt som den är en nödvändighet. Företag förväntas idag ta ett större ansvar över sina aktiviteters påverkan och ett väl genomfört CSR-arbete kan bidra till större värden för både företaget och samhället. LÄS MER

 2. 2. Does the devil wear Prada? A content analysis of costume design in video games as a tool for conveying narrative and functionality : A study concerning costume design and its current use in games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Clara Swahn; Niki Eriksson; [2020]
  Nyckelord :costume design; video games; design trends; functionality; believability; narrative; Kostymdesign; datorspel; designtrender; funktionalitet; trovärdighet; narrativ;

  Sammanfattning : This study examines how costume design is used as a narrative and functional part of video game character design. The purpose being how costume design is currently utilized, what common design trends can be found and in which instances costume design goes against the functionality and believability of the character. LÄS MER

 3. 3. Diagnostisk träffsäkerhet vid biopsering av prostatacancer : Bilddiagnostik och biopsimetoder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Nina Andréasson; Clara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :PSA; magnetic resonance; transrectal ultrasound; clinically significans; clinically insignificans; PSA; magnetresonans; transrektalt ultraljud; klinisk signifikans; klinisk insignifikans;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Prostatan tillhör de manliga reproduktionsorganen och producerar bland annat prostataspecifikt antigen (PSA) som kan påvisas i blodet. Förhöjda värden av PSA kan bero på prostatacancer. LÄS MER

 4. 4. Sveriges kommuners rapporterade avvikelser från rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning: En textanalys av kommuners årsredovisningar för bokslutsåret 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Josefsson; Clara Sannemalm; [2019-08-06]
  Nyckelord :Kommunal redovisning; Rådet för kommunal redovisning; följsamhet; avvikelser;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Den kommunala redovisningen i Sverige har under ett kort tidgenomgått stora förändringar. Tidigare forskning har konstaterat låg följsamhet blandkommunerna vad gäller rekommendationer och lag (Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson &Tagesson 2014). LÄS MER

 5. 5. Endometrios - En livsomvälvande sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Clara Åhgren; Miriam Lindström; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experience; health care encounters; pain; psychological impact; fertility; Endometrios; upplevelser; möten inom vården; smärta; psykisk påverkan; fertilitet; multiprofessionellt team;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a chronic disease that approximately one out of ten women suffer from. The disease affects many aspects of the women’s lives. The health care’s lack of knowledge results in a delayed diagnosis, which increases the risk of infertility, a negative psychological impact and an unnecessary suffering. LÄS MER