Sökning: "Clara Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Clara Gustafsson.

 1. 1. Skrolla Vidare: En kvalitativ studie om konsumenters identitetsskapande på TikTok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Tranarp; Alice Wischer; Klara Johansson; [2023]
  Nyckelord :Identitet; TikTok; Motivation; Grupptillhörighet; Konsumenter; consumers; Social Groups; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Skrolla vidare “ En kvalitativ studie om konsumenters identitetsskapande på TikTok. Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Alice Wischer, Klara Johansson och Theodor Tranarp Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Identitet, TikTok, Motivation, Grupptillhörighet, Konsumenter Syfte: Uppsatsen ämnar att undersöka konsumenters användande av mediet TikTok och skapa en förståelse för motivationen till användandet samt konsumentkulturen och den sociala identiteten som uppstår till följd av det. LÄS MER

 2. 2. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 3. 3. Att hjälpa eller stjälpa- En fenomenografisk studie om två organisationers arbete med intern rörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :intern rörlighet; intern rekrytering; kompetensförsörjning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att ge sina medarbetare möjligheten till intern rörlighet och individuell utveckling ses som nyckeln till att behålla kompetenta medarbetare inom organisationen. Trots dess vikt misslyckas många organisationer med detta arbete, vilket resulterar i att medarbetare väljer att lämna den. LÄS MER

 4. 4. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Autoregressiv analys på tidsseriedata från en kontorsbyggnad : Smarta byggnader i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Clara Grönlund; Astrid Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Smart buildings; ventilation; carbon dioxide levels; machine learning; modelling; PCA; AR; Smarta byggnader; ventilering; koldioxidhalter; maskininlärning; modellering; PCA; AR;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for around 39% of the energy consumption in Sweden, and one way to work towards sustainable societies could be to make the buildings more energy efficient. One approach to make a building more energy efficient is to use knowledge gained from digitalization of the building and to make the building smart. LÄS MER