Sökning: "Clara Iversen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara Iversen.

 1. 1. Inte bara invandrare? : Diskursiva villkor för våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Clara Iversen; [2008]
  Nyckelord :Accountability; victimhood; Sweden; public authorities; ethnicity; violence; sex gender; discourse analysis; hegemony; antagonism; subjectivity; objectivity;

  Sammanfattning : A mapping process is ongoing in Sweden concerning a phenomenon known as ”honour related violence”. The explanations of “honour related violence” often focus on culture and ethnicity, thus establishing differences between the majority society and offenders and victims. LÄS MER

 2. 2. ”Hur ska jag ta mig ur min ensamhet?” : Om konstruktionen av ensamhet i tidningars frågespalter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Clara Iversen; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER