Sökning: "Clara Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Clara Jonsson.

 1. 1. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER

 2. 2. Studenthälsa på distans : En intervjustudie om omställningen under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Clara Jonsson Masnikosa; [2021]
  Nyckelord :coping strategies; covid-19; ICT; social support; student health care; remote work; distansarbete; digitalt; coping-strategier; covid-19; socialt stöd; studenthälsovård;

  Sammanfattning : The covid-19 crisis has strongly affected people and organizations worldwide, and workers and students had to adjust to restrictions and recommendations to reduce the spread of the SARS-CoV-2 virus. Social workers have had to find new strategies through information and communication technology (ICT) to maintain communication with both clients and colleagues. LÄS MER

 3. 3. Nyanställd och hemarbete : En studie om socialisationsprocessen och dess påverkan på engagemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Clara Jonsson; Sofia Rolfhamre; [2021]
  Nyckelord :Socialisation; Nyanställd; Engagemang; Hemarbete;

  Sammanfattning : Telework has increased rapidly during the last year. This new frame of work needs to be explored in the socialization process of newcomers, in order to maintain newcomers’ engagement in work. LÄS MER

 4. 4. To bee or not to bee - an evaluation of management strategies to promote pollinators in private gardens

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Clara Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bees; pollinators; garden management; flowers; urban; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urbanisation has an increasingly negative effect on wild bees and other pollinating insects because it results in land-use change and habitat-loss, leading to population declines. We rely on ecosystem services that bees provide and must ensure their survival. LÄS MER

 5. 5. En Ex-Ante Analys av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Jonsson; Clara Svensson; [2019]
  Nyckelord :operating lease; IFRS 16; capitalization; information asymmetry; true and fair view; investors; financial ratios; operationell leasing; IFRS 16; kapitalisering; informationsasymmetri; rättvisande bild; investerare; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16, som är en ny standard för hur börsnoterade företag ska redovisa leasingavtal. Tidigare har företag som följer IFRS haft möjlighet att redovisa leasingavtal finansiellt eller operationellt. LÄS MER