Sökning: "Clara Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Clara Jonsson.

 1. 1. To bee or not to bee - an evaluation of management strategies to promote pollinators in private gardens

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Clara Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bees; pollinators; garden management; flowers; urban; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urbanisation has an increasingly negative effect on wild bees and other pollinating insects because it results in land-use change and habitat-loss, leading to population declines. We rely on ecosystem services that bees provide and must ensure their survival. LÄS MER

 2. 2. En Ex-Ante Analys av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Jonsson; Clara Svensson; [2019]
  Nyckelord :operating lease; IFRS 16; capitalization; information asymmetry; true and fair view; investors; financial ratios; operationell leasing; IFRS 16; kapitalisering; informationsasymmetri; rättvisande bild; investerare; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16, som är en ny standard för hur börsnoterade företag ska redovisa leasingavtal. Tidigare har företag som följer IFRS haft möjlighet att redovisa leasingavtal finansiellt eller operationellt. LÄS MER

 3. 3. Nedskräpningsfrågor i ett flödesvänligt filmformat

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Clara Eliasson; Frida Jonsson; [2019]
  Nyckelord :filmkoncept; sociala medier;

  Sammanfattning : En studie som undersöker hur en svensk stiftelse genom ett filmkoncept för sociala medier kan nå en svår målgrupp. Studien har utgått från ett verkligt behov och samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent som upplever ett problem att nå unga vuxna i åldrarna 16-29 år. LÄS MER

 4. 4. En sammanställning av biotiska och abiotiska hot mot framtida produktion av gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) under RCP 8.5 och RCP 2.6 i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Clara Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Forest industry; Bark beetle; Pine weevil; Root rot; Scleroderris canker; Drought; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Observationer visar på ständigt stigande temperaturer och modellerade data pekar på fortsatta temperaturökningar för framtiden. Förändringar i klimatet kommer påverka ekosystem och därmed de tjänster vi får ifrån dem. I Sverige är skogen ett av de viktigaste ekosystemen för oss människor. LÄS MER

 5. 5. Hjärt-lungräddning inför närståendes ögon: sjuksköterskans erfarenhet och inställning av HLR i närvaro av närstående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Matteusson; Mikaela Jonsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :HLR; sjuksköterska; närstående; erfarenhet; inställning;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige inträffar varje år cirka 2600 hjärtstopp på sjukhus, varav cirka entredjedel av de drabbade lever efter 30 dagar. Den viktigaste behandling vid hjärtstopp är atttidigt påbörja hjärt-lungräddning (HLR). LÄS MER