Sökning: "Clara Lind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Lind.

  1. 1. Omvårdnadsåtgärder som används för att främja god sömn inom slutenvården

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Boel Englesson; Clara Lind; [2019]
    Nyckelord :sömn; omvårdnad; slutenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är viktigt för kroppens alla funktioner. Sömnbrist kan leda till flera negativa konsekvenser för människan. Det är många patienter inom slutenvården som uppger att de sover dåligt på sjukhus, detta kan bero på många saker. LÄS MER