Sökning: "Clara Markstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Markstedt.

  1. 1. Mjuka värden i en hård bransch

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER