Sökning: "Clara Sjöberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Clara Sjöberg.

 1. 1. Utformning av offentliga rum : Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Clara Sjöberg; Mikaela Ledin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den eviga strävan efter idealet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bogren; Annika Eriksson; Julia Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Identity; Ideal; Culture; Personal brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel Den eviga strävan efter idealet En kvalitativ studie om samspelet mellan kvinnliga ideal, konsumenters identitet och personliga varumärken på Instagram Seminariedatum 2016-06-02 Ämne/kurs FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, marknadsföring, 15 HP Författare Emma Bogren, Annika Eriksson och Julia Sjöberg Handledare Clara Gustafsson Begrepp Kvinnliga ideal, Personliga varumärken, Identitet, Konsumenter Problem Individers självbild utmanas ständigt av media på grund av de ouppnåeliga ideal som ofta framställs av media. Syfte Syftet med studien är att utifrån forskning kring varumärken, CCT och Self Concept Theory undersöka personliga varumärkens samverkan med kvinnliga ideal och på så vis bidra till forskning kring konsumentbeteende. LÄS MER

 3. 3. Språkets betydelse för integration : En kvalitativ studie där pedagogers erfarenheter av nyanlända barn undersöks

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Clara Fira; Emelie Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Nyanländ; etnicitet; kultur; mångkulturell; interkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur pedagoger beskriver arbetet med nyanlända barn i svensk förskola. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem förskollärare i Skåne och Blekinge. Undersökningen har sin utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Den sura glädjen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Clara Erlandsson; Teresa Sjöberg; [2014-06-25]
  Nyckelord :Konsumenters livsmedelsval; Produktutveckling; Surdegsbröd; ZMET-technique;

  Sammanfattning : Surdegsbrödet har förekommit i den mänskliga historien sedan 7000 år tillbaka. Populariteten har varierat men brödet har de senaste åren frekvent synts såväl i media som i bagerier. Brödindustrin har uppmärksammat trenden och resultatet av den dynamiska produktutvecklingen kan ses i livsmedelsbutikernas utbud. LÄS MER

 5. 5. Närvaron bortom - en konstruktiv teologi om den visuella konstens förmåga att närvarandegöra det gudomliga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Clara Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :théologie totale; Sarah Coakley; James Elkins; anti-semiotic; semiotic; linguistic turn; iconoclasm; visual art; theology; idolatry; apophatic; pneumatology. ; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to call attention to the need for a constructive theology, where visual art is taken seriously, and to develop a first outline of such a theology. The aim is to illustrate how visual art has the ability to make the divine present in a way that differs from that of spoken and written language. LÄS MER