Sökning: "Clara Smith"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Smith.

  1. 1. Livet med stomi- En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Kajsa Andersson; Clara Smith; [2019]
    Nyckelord :Anpassning; kroppsuppfattning; sociala interaktioner; transition; upplevelse; vardagsliv;

    Sammanfattning : .... LÄS MER