Sökning: "Clara Svärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Svärd.

  1. 1. ”TVÅ KORTA ORD: ME TOO” En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Clara Svärd; [2018-02-12]
    Nyckelord :#metoo; digital activism; hashtag activism; frame; framing; news value;

    Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och kurs: Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 60Antal ord: 17Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka den svenska dagspressensrapportering av hashtag-kampanjen #metoo.Teori: Nyhetsvärdering, dagordningsteorin, gestaltningsteorin. LÄS MER