Sökning: "Clara Thulin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara Thulin.

  1. 1. Europas första uniformerade tjänst : En fallstudie av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Clara Thulin; [2020]
    Nyckelord :European Border and Coast Guard; Frontex; liberal intergovernmentalism; The European Council; European migrant crisis;

    Sammanfattning : The European migrant crisis showed how fragile the external borders of Europe were. In December 2015 the European Commission put forward a proposal to reinforce the current border agency, Frontex, to become the European Border and Coast Guard Agency to manage EUs external borders. LÄS MER