Sökning: "Clara schubert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clara schubert.

  1. 1. DANSHÖGSKOLAN I LILJEHOLMEN

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Clara Schubert; [2014]
    Nyckelord :danshögskola; liljeholmen; arkitektur;

    Sammanfattning : Jag har i mitt examensarbete valt att arbeta med en komplex byggnad och med ett rumsligt program som ställer specifika krav. Jag har särskilt velat undersöka rumslig organisation och rumsliga samband och hur olika förhållningssätt resulterar i olika beslut estetiskt och konstruktivt. LÄS MER