Sökning: "Clas Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Clas Gunnarsson.

  1. 1. Investerare eller mecenat? : En studie om riskkapitalanvändning inom den svenska filmbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

    Författare :Tobias Magnusson; [2011]
    Nyckelord :Filmfinansiering; riskkapital; kulturföretagande; svensk filmindustri;

    Sammanfattning : Title: Investor or Maecenas? – A study on the usage of venture capital within the Swedish film industry.Author: Tobias MagnussonSupervisors: Ahmad Ahmadi, Clas GunnarssonPurpose: The purpose with this thesis is to complement the research on procurement of capital within the Swedish film industry. LÄS MER