Sökning: "Classroom Management"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Classroom Management.

 1. 1. EDUCATIONAL QUALITY AND EQUITY IN SOUTH AFRICA: EVIDENCE FROM TIMSS 2015

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ernest Mensah; [2020-09-09]
  Nyckelord :educational quality; educational equity; teacher quality; instructional quality; teacher qualification; teacher confidence; ocisoeconomic status; ; two-level structural equation modelling; TIMSS; South Africa;

  Sammanfattning : Aim:This study aims to investigate the relationship between teacher qualification and characteristics, teacher instructional quality, students’ family socioeconomic background, and student mathematics achievement with the South Africa data from TIMSS 2015.Theory:The dynamic model of educational effectiveness, proposed by Creemers and Kyriakides (2008) in understanding variables within each level and across different levels related (such as student-level and classroom-level), and Input-Process-Outcome (IPO) model, proposed by Goe (2007) was used as the theoretical framework which leads the selection of variables and was operationalized with the achievement and contextual data available in South Africa TIMSS 2015 data. LÄS MER

 2. 2. Korridorsbarn i klassrummet? En systematisk litteraturstudie om klassrumsstrategier för adhd-elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Helander Ekberg; Anna Jadehill; [2020-09-01]
  Nyckelord :ADHD; Special Needs Students; Classroom Techniques; Classroom Management; Inclusion; Inclusive Education; Access to Education; Learning Strategies;

  Sammanfattning : Studiens syftar till att undersöka om man utifrån forskning på vad lärare gör för att underlättaför adhd-elever, kan dra slutsatser om olika klassrumsstrategiers effektivitet och användbarhet. ”Adhd-elever” används i studien som signalbeteckning för att representera elever som i klassrummet uppvisar beteenden vilka uppfattas symptomatiska för adhd, oberoende aveventuell ställd diagnos. LÄS MER

 3. 3. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Michaela Axbäck; [2020]
  Nyckelord :kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Sammanfattning : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering som medel för effektivisering? : En kvalitativ studie om hur fem samhällskunskapslärare upplever sitt yrke i en neoliberal organisation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rasmus Fast; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Digital Tools; New Public Management; Civics studies; Teaching; Efficiency; Digitalisering; Digitala verktyg; New Public Management; Samhällskunskap; Lärande; effektivisering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in what ways civics teachers perceive digitalization as a means of efficiency in perspectives mainly revolving the teachers’ organization. By conducting interviews with five teachers educating within civic studies, the aim is to collect data about a perceived reality, rather than a factual state. LÄS MER

 5. 5. The Adaptation Process for aCustomizable E-learning System - Experiences from the implementation of TotaraLMS : The Adaptation Process for aCustomizable E-learning System - Experiences from the implementation of TotaraLMS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Irfan Ali Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Managing courses and programs in a traditional way is not an easy task to perform because it requires larger physical room space and human resources to arrange classroom sessions. Besides the other administrative tasks, scheduling the lectures and exams is quite hectic job for the teachers. LÄS MER