Sökning: "Classroom Management"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Classroom Management.

 1. 1. Sju lärares arbete med translanguaging – förutsättningar och effekter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Olsson; [2021-09-23]
  Nyckelord :translanguaging; multilingualism; conditions; effects; teachers; language development;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to investigate how Swedish teachers work with translanguaging. Specifically, how the teachers put the concept of translanguaging into practice and what experiences, effects and challenges that practice has resulted in. LÄS MER

 2. 2. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
  Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Comparative study of Canvas and Google Classroom Learning Management Systems using usability heuristics

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Monica Gattupalli; Ananya Reddivari; [2021]
  Nyckelord :Usability heuristics; Canvas; Google Classroom; Survey evaluation;

  Sammanfattning : Learning management systems (LMS) are playing a key role in the education systems. Education institutions are using LMS platforms to make the communication and collaboration between teacher and student easier, which inspired this study to measure the user satisfaction in using the different platforms applying usability heuristics. LÄS MER

 4. 4. När klassrummet försvinner : En kvalitativ studie om hur distans- och fjärrundervisning påverkar lärarens professionella ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance learning; professionalization; teacher perspective; student perspective; mapping; influence; effects; high school; ledarskap; distansundervisning; fjärrundervisning; professionalisering; lärarperspektiv; elevperspektiv; kartläggning; påverkan; effekter; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study means to examine and map out teachers' professional leadership and how distance learning has affected the quality of that leadership in the situation of having the physical classroom removed and new practical and social conditions to rule the everyday school life, caused by the global Covid-19 pandemic. To get a more nuanced insight in the different kinds of classrooms, teachings and the leadership that surrounds them I have studied both the teachers and students perspectives on the situation to compare them. LÄS MER

 5. 5. Att räkna med bråk : Samband mellan matematikångest, konflikter och dess hantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Louise Sehlstedt; [2021]
  Nyckelord :Classroom conflicts; Conflict management; Learning environment; Math anxiety; Klassrumskonflikter; Konflikthantering; Lärandemiljö; Matematikångest.;

  Sammanfattning : I en multimetodial studie kombinerades kvalitativa enkätundersökningar om konflikthantering, riktade till matematiklärare, med kvantitativa enkätundersökningar om konfliktfrekvenser och matematikångest, riktade till deras klasser, för att belysa om frekvensen av klassrumskonflikter och dess hantering har ett samband med matematikångest. Sex lärare deltog tillsammans med totalt 201 elever, fördelat på elva klasser på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER