Sökning: "Classroom observations"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade orden Classroom observations.

 1. 1. TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEIVED POSSIBILITIES AND CHALLENGES AS STRUCTURING RESOURCES IN THE DIGITAL CLASSROOM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Hedén; [2020-03-24]
  Nyckelord :Educational IT; Digital tools; Structuring resources; Possibilities; Challenges; Secondary school;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of this study is to explore possibilities and challenges in the digital classroom of a secondary school. More specifically the focus is on teachers’ and students’ perceived possibilities and challenges in classroom activities that are mediated by digital tools and what becomes significant structuring recourses in this interaction. LÄS MER

 2. 2. Code-Switching in the Upper Secondary School EFL Classroom in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Moa Torvaldsdotter; [2020]
  Nyckelord :Code-switching; English language teaching; Multilingual classrooms; Upper secondary education;

  Sammanfattning : Code-switching has been shown to be beneficial for students’ language learning and for strengthening their identities. Despite this, it can be interpreted that code-switching is not encouraged in the syllabus for English in upper secondary school in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Teachers’ Perceptions of the Use of Translanguaging within English Education in Grades 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cajsa Grenner; Niri Hagelin Jönsson; [2020]
  Nyckelord :code-switching; ESL; L1; L2; perceptions; plurilingualism; multilingualism; translanguaging;

  Sammanfattning : This degree project aims to explore, in the context of translanguaging, teachers' perceptions of the use of pupils’ first language within English as a second language education in Sweden. Following a review of the concept of translanguaging from a historic and pedagogical perspective, teachers’ views on the roles of their pupils’ first and second languages as reported in international research, recent research pertaining to teachers' perceptions and pedagogical methods within translanguaging is highlighted. LÄS MER

 4. 4. Formative Assessment for Learning EFL in Europe : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pontus Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; EFL and Sweden;

  Sammanfattning : This systematic literature review analyses nine research articles about formative assessment and feedback practices in the European EFL context. The aim is to explore previous research about how teachers and students in EFL education employ, process and experience feedback in both oral and written forms. LÄS MER

 5. 5. "Hänger ni med?" : En undersökning om danslärares frågor till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Saga Isaxon; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; dance; questions; Mästarlära; dans; frågor; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka typer av frågor som används inom dansundervisningen på gymnasiet samt vilka bakomliggande faktorer och undervisningstraditioner som kan påverka hur lärarna väljer att använda sig av verbal kommunikation i sin undervisning. Arbetet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teori samt socialkonstruktivism som fokuserar på hur kunskap är konstruerad i klassrummets sociala sammanhang genom språk och andra semiotiska medel. LÄS MER