Sökning: "Clast shape"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clast shape.

 1. 1. Processes of lateral moraine formation at a debris-covered glacier, Suldenferner (Vedretta di Solda), Italy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Monika Rabanser; [2019]
  Nyckelord :Lateral moraines; Moraine genesis; Moraine stability; Debris-covered glaciers; Clast shape; Alps; Sedimentology; Glacier fluctuations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lateral moraines are key features of glacial landscapes in high-alpine mountain areas. Research on lateral moraine formation is mostly limited to clean-ice glaciers; lateral moraine formation at the margins of debris-covered glaciers is currently poorly understood in an Alpine and sedimentological context. LÄS MER

 2. 2. Sedimentationsprocesser och avlagringsmiljö för en kantrygg kring platåleran vid Rydsgårds gods i backlandskapet söder om Romeleåsen, Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Sven Birger Sundberg; [2000]
  Nyckelord :Quaternary; ice-walled lake plain; rim-ridge; debris flow; turbidite; subaquatic; supraglacial; hummocky; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Platåleror utgör ett markant inslag i det inre backlandskapet söder om Romeleåsen i Skåne. De är kvadratkilometer stora, cirkulära lerområden, med en svagt undulerande yta som täcker landskapets högsta kullformer. LÄS MER