Sökning: "Claudia Arvidson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Arvidson.

  1. 1. Vad är tillåtet i konstens namn? : En studie om receptionen av Anna Odells konstverk Okänd Kvinna 2009-349701"

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Claudia Arvidson; [2014]
    Nyckelord :Anna Odell; konstverk; Okänd kvinna 2009-349701;

    Sammanfattning : Hur kommer det sig att en etablerad konstnär, fortfarande student vid konsthögskolan Konstfack, satte igång en av de mest intensiva konstdebatterna i modern svensk tid? Hur kommer det sig att okonventionella yttringar i konsten provocerar mer än ett liknande arbetssätt inom ett annat arbetsområde? Jag syftar på konst kontra journalistik. Jag syftar på att det är acceptabelt att wallraffa inom journalistiken men när en konstnär gör det, då blir det rubriker. LÄS MER