Sökning: "Claudia Cleopatra Botros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Cleopatra Botros.

  1. 1. Korruption i Afrika : En studie om anti-korruptionsarbete och utvecklingsbistånd

    Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

    Författare :Claudia Cleopatra Botros; [2018]
    Nyckelord :Korruption; Anti-korruptionsarbete; Utvecklingsbistånd;

    Sammanfattning : Korruption är ett allvarligt problem som har många negativa effekter på samhällets olika sektorer, därför måste korruption i all dess form bekämpas. De länder som är mest drabbade av korruption är Somalia och Sydsudan. LÄS MER