Sökning: "Claudia Kubiak"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Claudia Kubiak.

 1. 1. Tränares faktiska beteende bland lagidrottare utifrån könsskillnader och tävlingsnivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Claudia Kubiak; [2016]
  Nyckelord :arousal; gender differences; team cohesion; leadership behavior; competition level; anspänning; könsskillnader; lagsammanhållning; ledarskapsbeteende; tävlingsnivå;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lagidrottares uppfattning av tränarens uppgiftsinvolvering och dess effekt på upplevd lagsammanhållning och idrottsprestation utifrån kön och tävlingsnivå. Kopplingar gjordes till Need Achievement Theory, Achievement Goal Theory och Multidimensional Model of Leadership. LÄS MER

 2. 2. Mätinstrument för information om elevers upplevelser av lektioner i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claudia Kubiak; [2015]
  Nyckelord :achievement goal theory; aktivitetsnivå; idrott och hälsa; inre motivation; mätinstrument;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka giltigheten i en svensk översättning av mätinstrumentet ”Intrinsic Motivation Inventory” och dess generella användbarhet i relation till lektioner i idrott och hälsa bland svenska ungdomar i åldrarna 12-15 år i årskurs 6-9. Frågeställningar som ingick var 1; skiljer sig den i engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen åt i giltigheten att mäta inre motivation? Frågeställning 2 var; påverkar översättningen kontexten basketboll till idrottslektioner samvariationerna av olika aspekter av begreppet inre motivation? Studien har utgått från achievement goal theory (AGT) (Roberts, 2012; Roberts & Kristiansen, 2012; Treasure & Roberts, 1995; Weinberg & Gould, 2007). LÄS MER

 3. 3. Perceived factors influencing athletic performance across career stages

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kubiak Claudia; [2013]
  Nyckelord :Athletic achievement; athletic career; athletic experience; competitive sports; peak performance;

  Sammanfattning : The objectives in the study were to examine: (1) factors that contributes to successful athletic performance across career stages; (2) factors that contributes to poor athletic performance across career stages. The theoretical frameworks included: model of psychological preparation for peak performance (Hardy, Jones, & Gould, 1996); the developmental model on transitions faced by athletes (Wylleman & Lavallee, 2004). LÄS MER