Sökning: "Claudine Ellis Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Claudine Ellis Nilsson.

 1. 1. ”JAG BEHÖVER INTE STÄDA HELA ÖVERVÅNINGEN INNAN JAG TAR EN KAFFEPAUS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Claudine Ellis Nilsson; Malin Lundgren; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom uppkommer efter långvariga stressfaktorer på arbetet och i privatlivet. Syndromet medför en rad olika symptom som leder till stora problem i vardagen och dess aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom väljer bort fritidsaktiviteter, drar sig undan från omgivningen och förlorar delar av sin identitet. LÄS MER

 2. 2. Från könsroller till queer - En studie om hur genus och familjekonstellationer har förändrats i barnböcker mellan 1985-1995 och 2004-2013.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Stolt; Claudine Ellis Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Genus; könsroller; familjekonstellationer; barnböc;

  Sammanfattning : Syfte:barnböcker från perioden 1985-1995 och jämföra dem med hur det ser ut i perioden 004-013.Huvudfråga:Hur har genus, könsroller och familjekonstellationer i barnböcker förändrats mellan perioderna 1985- 1995 och 004-013?Vad kan förändringen bero på?Hur ser efterfrågan på barnböcker som handlar specifikt om genus, könsroller och olika familjekonstellationer ut?Hur kan barnboken användas som hjälp för att prata med barn om genus, könsroller och familjekonstellationer?Metod och material:och analyserat , sju från perioden 1985-1995och sju från perioden 004-013. LÄS MER